Naar inhoud

Begeleiderspas

Personen met een handicap die tickets aankopen en over een begeleiderspas beschikken, kunnen gratis een begeleider meebrengen naar de voorstelling. De begeleider hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn.

De aanvraag van een begeleiderspas kan enkel schriftelijk gebeuren via Provinciebestuur
Vlaams-Brabant, Dienst welzijn, Provincieplein 1, 3010 Leuven of via begeleiderspas@vlaamsbrabant.be.

Houders van een begeleiderspas die een ticket voor een voorstelling in cc Het Bolwerk wensen te kopen, dienen contact op te nemen met de balie van het cultuurcentrum voor hun bestelling.