cc Het Bolwerk in tijden van corona

We kijken ernaar uit om je in het najaar opnieuw in het cultuurcentrum te ontvangen. Het zal er weliswaar een beetje anders aan toe gaan. Om iedereen zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus gelden er nieuwe maatregelen en richtlijnen.

Hieronder vind je meer informatie. Wij hebben de brede veiligheidsvoorschriften, waar zinvol, vertaald naar de lokale context. Ook onze dienstverlening is hier en daar tijdelijk aangepast. 

Consulteer steeds onze webiste voor de meest actuele stand van zaken en updates. 
De huidige inhoud dateert van 15 juli 2020.

cc Het Bolwerk in tijden van corona

algemene maatregelen

 • Personeelsleden dragen een mondmasker in de publiek toegankelijke delen en bij alle contacten met bezoekers.
 • De medewerkers zijn na de zomersluiting, vanaf ma 17 augustus, opnieuw telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09u00 tot 12u00 en 13u30 tot 16u00. Op vrijdag zijn ze telefonisch bereikbaar van 09u00 tot 12u00. Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk via e-mail of via telefoon contact op te nemen.
  Ook aan de balie kan je enkel terecht op afspraak. Je kan een afspraak maken via cultuurcentrum [at] vilvoorde.be () of via 02 255 46 90.
 • Betalingen aan het onthaal kunnen enkel nog via bancontact gebeuren.
 • Bezoekers worden vooraf en ter plaatse duidelijk geïnformeerd met betrekking tot de richtlijnen.
 • Bij de inkom staat een sanitaire zuil opgesteld met ontsmettende handgel.
 • Er zijn looproutes aangegeven en de capaciteit van de lokalen is gereduceerd.
 • In de schouwburg gaan uitsluitend evenementen door zonder pauze.
 • Er worden aanwezigheidslijsten bijgehouden, die indien nodig kunnen gebruikt worden voor contact tracing.
 • Onze medewerkers zullen je aanspreken wanneer zij oordelen dat je de voorzorgsmaatregelen onvoldoende opvolgt.
 • Het poetspersoneel staat in voor het extra reinigen van lokalen en in het bijzonder van contactoppervlakken. De gebruikte ruimtes zullen extra verlucht worden.
 • Technici zullen met verhoogde aandacht de luchtkwaliteit in de schouwburg opvolgen en de werking van het ventilatiesysteem afstemmen.
 • Het gebruik van de lift is enkel toegestaan voor mensen met een mobiele beperking.
 • Personen uit een risicogroep zijn welkom. Wij gaan ervan uit dat zij zelf een inschatting van het risico maken.
  Tot de risicogroepen behoren personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met ernstige obesitas, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen met kanker of van wie het immuunsysteem verzwakt is.

algemene richtlijnen

 • Wie naar het cultuurcentrum komt is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker. En dit masker op te houden tot wanneer hij het cultuurcentrum terug verlaat. Om te eten en te drinken mag het even af. Ook bij recreatieve bewegingsactiviteiten zoals dans, yoga, ... is het masker niet verplicht. 
  Kinderen tot 12 jaar hoeven geen masker te dragen.
 • Social distancing blijft ten allen tijde een absolute must.
  Zorg ervoor dat je die veilige 1,5 meter afstand bewaart tegenover de anderen. 
  Wanneer je toch onverwacht anderen op beperkte afstand zou kruisen is het aangewezen om rechts te houden.
 • Geef voorrang aan mensen die een lokaal verlaten.
 • Vermijd om recht tegenover andere personen plaats te nemen.
 • Pas de hygiënevoorschriften zo goed mogelijk toe.
  Was je handen voor je naar het centrum komt. Ontsmet ze bij de sanitaire zuil aan de inkom. Was regelmatig je handen indien je langere tijd in het gebouw blijft.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Probeer het gebruik van de toiletten te vermijden. Gebruik steeds water en zeep voor en na een toiletbezoek.
 • Vermijd zoveel mogelijk het aanraken van knoppen, klinken, leuningen, handgrepen… met je handen.
 • Blijf niet rondhangen in de gangen, in de foyer. Maar doe dat babbeltje in BObar of buiten.
 • Pas je gedrag aan, wanneer onze medewerkers of andere organisatoren van events je ergens op wijzen.
 • Het wordt afgeraden om binnen dezelfde week aan meerdere activiteiten deel te nemen.
 • Ben je ziek of is iemand van je gezin ziek, blijf dan thuis.

zaalverhuur

Vanaf 1 september is het opnieuw mogelijk om lokalen te gebruiken in cc Het Bolwerk.

aangepaste capaciteit

De capaciteit van de lokalen is tijdelijk sterk gereduceerd. Het maximum aantal (zittende!) personen per lokaal is bepaald als volgt:

 • Klein vergaderlokaal: 9 personen
 • Groot vergaderlokaal: 18 personen
 • Auditorium A: 14 personen
 • Auditorium B: 13 personen
 • Hobbylokaal: 13 personen
 • Exporuimte: 40 personen
 • Ontmoetingsruimte: 35 personen
 • Polyvalente zaal: 75 personen

Voor activiteiten waarbij de personen bewegen, is de capaciteit nog meer beperkt. In de keuken zijn bijvoorbeeld slechts 3 personen toegelaten. Wil men yoga beoefenen in de exporuimte, dan kan dit slechts met maximum 20 personen. Wil men danslessen organiseren  in de polyvalente zaal, dan kan dit slechts met maximum 30 personen.

Ook de capaciteit van de schouwburg is aanzienlijk beperkt. Momenteel geldt een maximum van 200 personen voor alle indoor voorstellingen. Door de huidige social distancing regels (telkens 2 zetels tussen de bubbels en alternerend 1 rij met publiek en 1 rij zonder publiek) moet dit maximum, afhankelijk van de grootte van de bubbels, meestal nog meer gereduceerd worden.

Onze medewerker zaalverhuur bespreekt graag met jou wat de mogelijkheden zijn.

wat kan en wat kan niet?

 • Vergaderingen, lessen, bijeenkomsten met een zittend publiek … vragen, naast de algemene maatregelen en richtlijnen, geen specifieke aandacht.
 • Bij recreatieve bewegingsactiviteiten zoals dans, yoga, turnen … gelden er strengere regels en maxima wat het aantal deelnemers betreft. Zij dienen steeds georganiseerd te worden in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider, toezichter.
 • Bij recepties en eetfestijnen mogen maximum 50 personen deelnemen. Zij dienen verzorgd te worden door een professionele catering/traiteur. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan en iedereen moet aan zijn eigen tafel blijven zitten. De tafels dienen zo geplaatst te worden dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd. Bediening aan de bar en aan buffetten is niet toegelaten. Er dient bediend te worden aan de tafels. Uiterlijk om 01u00 ’s nachts dient de activiteit beëindigd te worden.
 • Repetities van amateurgezelschappen zijn opnieuw mogelijk, mits specifieke aandachtspunten.
 • Enkel professionele catering/traiteur ondernemers mogen gebruik maken van de keuken.
 • In de polyvalente zaal zal het aantal toegelaten activiteiten zeer beperkt zijn omwille van een gebrek aan voldoende ventilatiemogelijkheid.
 • Voor evenementen in de schouwburg en de polyvalente zaal moet voorafgaandelijk en in overleg een risico-analyse en een draaiboek opgemaakt worden, vooraleer er groen licht kan worden gegeven aan verhuur.

Wij beantwoorden je vragen graag op maat. Neem gerust informatief contact op met onze medewerker zaalverhuur.

aangepaste dienstverlening mbt catering

Het cultuurcentrum biedt tijdelijk geen drank en broodjes aan in de lokalen.
Bezoekers kunnen terecht in BObar of gebruik maken van de drankenautomaat op de eerste verdieping.

wat verwachten wij van de organisatoren?

 • Respecteer de algemene en specifieke maatregelen en richtlijnen waarmee we iedereen maximaal willen beschermen tegen het coronavirus.
 • Communiceer deze maatregelen en richtlijnen naar de deelnemers van je activiteit. Breng hen vooraf op de hoogte. Bereid je activiteit op dit vlak voldoende voor.
 • Zorg voor duidelijke informatie ter plaatse en wees alert op de toepassing ervan. Waak over de veiligheid van de deelnemers en stuur het gedrag bij indien nodig.
 • Hou een aanwezigheidsregister bij (naam, voornaam, telefoon) van alle aanwezigen. Dit moet je 30 dagen beschikbaar houden.
 • Zorg voor voldoende verluchting van de ruimte, bijvoorbeeld door ramen op kiepstand open te laten tijdens de activiteit.
 • Probeer de duur van je activiteit te beperken.

De algemeen geldende overheidsmaatregelen vind je terug op https://www.info-coronavirus.be
​​​​​​​Belangrijk voor verenigingen die een zaal huren is de Gids sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

ticketverkoop 20/21

Het nieuwe cultuurseizoen start in cc Het Bolwerk het derde weekend van september.

Een overzicht van de geplande voorstellingen voor het najaar 2020 mag je medio augustus op de website verwachten.
Voor de start van de ticketverkoop mikken we momenteel op eind augustus.

We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief, onze website en onze Facebook-pagina. 
Alvast bedankt voor je begrip en flexibiliteit in deze uitzonderlijke tijden.

Take care! Enjoy summer! En graag tot binnenkort!