cc Het Bolwerk in tijden van corona

Het cultuurcentrum is gesloten tot minstens eind 2020.

Uitzonderlijke tijden vragen om een uitzonderlijke aanpak. Hieronder vind je alles op een rijtje.  Bedankt om de huidige en voorlopige regelingen aandachtig door te nemen en na te leven.

Consulteer steeds onze website voor de meest actuele stand van zaken en updates. 
De huidige inhoud dateert van 30 november 2020.

 

cc Het Bolwerk in tijden van corona

algemene maatregelen

 • Het is verplicht een mondmasker te dragen in de publiek toegankelijke delen van ons gebouw. Onze personeelsleden dragen een mondmasker tijdens hun contacten met onze bezoekers.
 • Momenteel is onze balie enkel telefonisch bereikbaar op maandag- en donderdagvoormiddag van 09u00 tot 12u00.
  Aan de balie kan je enkel terecht op afspraak. Maak deze afspraak per mail of via 02 255 46 90. Wij zijn telefonisch bereikbaar op:
  - maandag, woensdag en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00

  - dinsdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u30
  - vrijdag van 09u00 tot 12u00
 • Betalingen aan het onthaal kunnen enkel nog via bancontact gebeuren.
 • Bezoekers worden vooraf en ter plaatse duidelijk geïnformeerd met betrekking tot de richtlijnen.
 • Bij de inkom staat een sanitaire zuil opgesteld met ontsmettende handgel.
 • Er zijn looproutes aangegeven en de capaciteit van de lokalen is gereduceerd.
 • In de schouwburg gaan uitsluitend evenementen door zonder pauze.
 • Er worden aanwezigheidslijsten van onze bezoekers bijgehouden, die indien nodig kunnen gebruikt worden voor contact tracing.
 • Onze medewerkers zullen je aanspreken wanneer zij oordelen dat je de voorzorgsmaatregelen onvoldoende opvolgt.
 • Het poetspersoneel staat in voor het extra reinigen van lokalen en in het bijzonder van contactoppervlakken. De gebruikte ruimtes worden extra verlucht.
 • Technici volgen met verhoogde aandacht de luchtkwaliteit in de schouwburg op en stemmen de werking van het ventilatiesysteem af.
 • Het gebruik van de lift is enkel toegestaan voor mensen met een mobiele beperking.
 • Personen uit een risicogroep zijn welkom. Wij gaan ervan uit dat zij zelf een inschatting van het risico maken.
  Tot de risicogroepen behoren personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met ernstige obesitas, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen met kanker of van wie het immuunsysteem verzwakt is.
 • Cultuurcafé BObar is momenteel gesloten. 

algemene richtlijnen

 • Wie naar het cultuurcentrum komt is verplicht om de mond én de neus te bedekken met een masker. En dit masker op te houden tot wanneer hij het cultuurcentrum weer verlaat. Om te eten en te drinken mag het even af. Ook bij recreatieve bewegingsactiviteiten zoals dans, yoga, ... is het masker niet verplicht. 
  Kinderen tot 12 jaar hoeven geen masker te dragen.
 • Social distancing blijft ten allen tijde een absolute must!
  Zorg ervoor dat je die veilige afstand bewaart tegenover de anderen. 
  Wanneer je toch onverwacht anderen op beperkte afstand zou kruisen is het aangewezen om rechts te houden.
 • Geef voorrang aan mensen die een lokaal verlaten.
 • Vermijd om recht tegenover andere personen plaats te nemen.
 • Pas de hygiënevoorschriften zo goed mogelijk toe.
  Was je handen voor je naar het centrum komt. Ontsmet ze bij de sanitaire zuil aan de ingang. Was regelmatig je handen indien je langere tijd in het gebouw blijft.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Probeer het gebruik van de toiletten te vermijden. Gebruik steeds water en zeep voor en na een toiletbezoek.
 • Vermijd zoveel mogelijk het aanraken van knoppen, klinken, leuningen, handgrepen… met je handen.
 • Blijf niet rondhangen in de gangen of in de foyer. 
 • Pas je gedrag aan, wanneer onze medewerkers of andere organisatoren van events je ergens op wijzen.
 • Het wordt afgeraden om binnen dezelfde week aan meerdere activiteiten deel te nemen.
 • Ben je ziek of is iemand van je gezin ziek, blijf dan thuis.

ticketverkoop najaar 2020

Voor de voorstellingen en concerten van het najaar hebben we deze praktische richtlijnen uitgewerkt om alles veilig en aangenaam te laten verlopen.
Wij blijven steeds tot jouw beschikking voor bijkomende informatie hierover.

 

 

zaalverhuur

Vanaf 1 september is het opnieuw mogelijk om lokalen te gebruiken in cc Het Bolwerk.

aangepaste capaciteit

De capaciteit van de lokalen is tijdelijk sterk gereduceerd. Het maximum aantal (zittende!) personen per lokaal is bepaald als volgt:

 • Klein vergaderlokaal: 9 personen
 • Groot vergaderlokaal: 18 personen
 • Auditorium A: 14 personen
 • Auditorium B: 13 personen
 • Hobbylokaal: 13 personen
 • Exporuimte: 40 personen
 • Ontmoetingsruimte: 35 personen
 • Polyvalente zaal: kan momenteel niet gebruikt worden

Voor activiteiten waarbij de personen bewegen, is de capaciteit nog meer beperkt. In de keuken zijn bijvoorbeeld slechts 3 personen toegelaten. Wil men yoga beoefenen in de exporuimte, dan kan dit slechts met maximum 20 personen. 

Ook de capaciteit van de schouwburg is aanzienlijk beperkt. Momenteel geldt een maximum van 200 personen voor alle indoor voorstellingen. Door de huidige social distancing regels (telkens 1 zetel tussen de bubbels en alternerend 1 rij met publiek en 1 rij zonder publiek) moet dit maximum, afhankelijk van de grootte van de bubbels, meestal nog meer gereduceerd worden.

Onze medewerker zaalverhuur bespreekt graag met jou wat de mogelijkheden zijn.

wat kan en wat kan niet?

 • Vergaderingen, lessen, bijeenkomsten met een zittend publiek … vragen, naast de algemene maatregelen en richtlijnen, geen specifieke aandacht.
 • Bij recreatieve bewegingsactiviteiten zoals dans, yoga, turnen … gelden er strengere regels en maxima wat het aantal deelnemers betreft. Zij dienen steeds georganiseerd te worden in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider, toezichter.
 • Bij recepties en eetfestijnen mogen maximum 40 personen deelnemen. Zij dienen verzorgd te worden door een professionele catering/traiteur. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan en iedereen moet aan zijn eigen tafel blijven zitten. De tafels dienen zo geplaatst te worden dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de bubbels wordt gegarandeerd. Bediening aan de bar en aan buffetten is niet toegelaten. Er dient bediend te worden aan de tafels. Uiterlijk om 23 uur dient de activiteit beëindigd te zijn.
 • Repetities van amateurgezelschappen zijn opnieuw mogelijk, mits specifieke aandachtspunten.
 • Enkel professionele catering/traiteur ondernemers mogen gebruik maken van de keuken.
 • In de polyvalente zaal zijn er geen activiteiten toegelaten omwille van een gebrek aan voldoende ventilatiemogelijkheid.
 • Voor evenementen in de schouwburg moet voorafgaandelijk en in overleg een risico-analyse en een draaiboek opgemaakt worden, vooraleer er groen licht kan worden gegeven aan verhuur.

Wij beantwoorden je vragen graag op maat. Neem gerust informatief contact op met onze medewerker zaalverhuur.

aangepaste dienstverlening mbt catering

Het cultuurcentrum biedt tijdelijk geen drank en broodjes aan in de lokalen. Momenteel is cultuurcafé BObar gesloten. 
Bezoekers kunnen gebruik maken van de drankenautomaat op de eerste verdieping.

wat verwachten wij van de organisatoren?

 • Respecteer de algemene en specifieke maatregelen en richtlijnen waarmee we iedereen maximaal willen beschermen tegen het coronavirus.
 • Communiceer deze maatregelen en richtlijnen naar de deelnemers van je activiteit. Breng hen vooraf op de hoogte. Bereid je activiteit op dit vlak voldoende voor.
 • Zorg voor duidelijke informatie ter plaatse en wees alert op de toepassing ervan. Waak over de veiligheid van de deelnemers en stuur het gedrag bij indien nodig.
 • Hou een aanwezigheidsregister bij (naam, voornaam, telefoon) van alle aanwezigen. Dit moet je 30 dagen beschikbaar houden.
 • Zorg voor voldoende verluchting van de ruimte, bijvoorbeeld door ramen open te laten tijdens de activiteit.
 • Probeer de duur van je activiteit te beperken.

De algemeen geldende overheidsmaatregelen vind je terug op https://www.info-coronavirus.be
Belangrijk voor verenigingen die een zaal huren is de Gids sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.