cc Het Bolwerk reikt het certificaat van ‘school met een hart voor cultuur’ uit aan 10 Vilvoordse basisscholen

7 maart 2023

cc Het Bolwerk overhandigt de directies van 10 basisscholen uit Vilvoorde het certificaat van ‘school met een hart voor cultuur’. Deze scholen schreven al hun klassen in voor een schoolvoorstelling 2022-2023. CC Het Bolwerk beloont ze met een certificaat, een speelse verrassing voor iedere leerling en voor iedere leerkracht, en een extra culturele beleving op school na de paasvakantie.

10 kleuter- en lagere scholen met een hart voor cultuur

Dit schooljaar schreven 10 van de 17 Vilvoordse basisscholen al hun klassen in voor een van de 17 activiteiten voor scholen. 10 basisscholen krijgen het label van 'school met een hart voor cultuur': de Zwierezwaai (gemeenschapsonderwijs), De Biekorf, De Knipoog, De Lampion, Heilig-Hart, Klavertje Vier (vrije scholen) en de stedelijke scholen De Groene Planeet, De Doening, De Kastanjelaar en ’t Groentje.

7 van deze scholen konden aanwezig zijn om het certificaat te ontvangen dat Schepen voor cultuur Moad El Boudaati en Schepen voor onderwijs Jo De Ro hen overhandigde na een woord van dank voor hun doorgedreven aandacht voor cultuur. 

Cultuur voor iedereen
Stad Vilvoorde wil met het project ‘cultuur voor iedereen’ de cultuurparticipatie via de scholen stimuleren. Onze Zennestad heeft een superdiverse en snel groeiende bevolking. Scholen en leerkrachten spelen een belangrijke rol als facilitator naar cultuur. Dit is zeker zo voor kinderen en jongeren die maatschappelijk kwetsbaar en/of van vreemde origine zijn.

Cultuur in schoolverband
cc Het Bolwerk streeft naar ‘cultuur voor iedereen’ en wil met zijn aanbod en werking alle doelgroepen aantrekken. De podiumvoorstellingen, films en expo’s voor scholen spelen hier een belangrijke rol in. Heel wat kinderen en jongeren komen immers enkel of vooral via de school in contact met theater en cultuur in cultuurcentra.

School met een hart voor cultuur
Om scholen te stimuleren zich in te schrijven voor het schoolaanbod werd in 2017 dit label ‘school met een hart voor cultuur’ in het leven geroepen. Doelstelling hierbij is dat elke leerling die in Vilvoorde school loopt, op zijn minst één keer per schooljaar participeert aan één van de aangeboden kunstproducten. Tijdens de corona-periode werden deze certificaten niet uitgereikt, maar het centrum roept dit label dit seizoen graag weer in het leven.

Vilvoordse basisscholen die tijdens het schooljaar 2022-2023 met al hun klassen participeren worden hiervoor beloond:

  1. Label ‘school met een hart voor cultuur 2022-2023’       
  2. De leerlingen én leraren ontvangen binnenkort een gadget op school, symbool voor “de universele speelsheid en verscheidenheid van cultuur”           
    De leerlingen krijgen een gepersonaliseerd spel kaarten met als achterliggende gedachte dat Het Bolwerk voor iedereen wel een vorm van cultuur biedt. In het cc zijn verschillende cultuurbelevingen mogelijk, net zoals je met een spel kaarten verschillende spelletjes kan spelen. Ieder van ons heeft wel een voorkeursspel. Eenvoudig of complex. Alleen of met meerderen. Voor jong of oud. Kaarten is universeel, veelzijdig en raakt iedereen. Net zoals cultuur.
  3. Een creatief en participatief cultuurmoment in de school zelf 
    In het verleden hebben we creatieve momenten opgezet vanuit theater, circus, … dit seizoen, leggen we de link naar de seizoensstijl van het cultuurcentrum en gaan we aan de slag met graffiti.
    Na de paasvakantie zal elke leerling van de cultuurscholen uitgedaagd worden om zelf aan de slag te gaan met graffiti. Elke school kiest zijn winnend onderwerp. Via Trill vzw zal dit een permanente plaats krijgen op een muur in de school.         

Label ‘school met een hart voor cultuur’
De directies van 10 scholen ontvangen een gepersonaliseerd certificaat met het logo van ‘school met een hart voor cultuur’.             
Dit kunnen zij in de directie/lerarenkamer zetten en/of aan de ingang van hun gebouwen ophangen.

Reactie van Schepen voor o.a. jeugd en cultuur Moad El Boudaati
“Als schepen ben ik ontzettend trots op de 10 Vilvoordse basisscholen die het certificaat van ‘school met een hart voor cultuur’ hebben ontvangen. Het is belangrijk dat we als stad inzetten op cultuurparticipatie voor iedereen, en scholen spelen daarbij een cruciale rol. Door alle klassen in te schrijven voor het schoolaanbod van cc Het Bolwerk tonen deze scholen dat ze het belang van cultuur in schoolverband erkennen. Ik hoop dat andere scholen hun voorbeeld zullen volgen en dat we nog meer kinderen en jongeren kunnen laten kennismaken met verschillende vormen van cultuur.”

Reactie van Schepen voor o.a. onderwijs, flankerend onderwijs Jo De Ro
“Men kan moeilijk onderschatten hoe belangrijk het is dat alle kinderen met cultuur in contact komen via de scholen. Het feit dat tien scholen over de netten heen hieraan meewerken is dan ook toe te juichen. De samenwerking tussen stad, cultuurcentrum én scholen is een mooi voorbeeld van hoe samenwerken op stadsniveau een absolute meerwaarde is. Als schepen van onderwijs ben ik heel fier op het afgelegde parcours.”

Programmatie voor scholen
Programmatie voor de scholen en specifieke doelgroepen: Elke Van Neyghem (cultuurfunctionaris)