School met een hart voor cultuur

12 december 2019

Dit cultuurseizoen telt Vilvoorde 11 cultuurscholen. Deze Vilvoordse scholen schreven al hun klassen in voor een schoolvoorstelling 2019/2020. Zij hebben een warm ‘hart voor cultuur’ en ontvingen van Schepen van cultuur Moad El Boudaati en Schepen van onderwijs Jo De Ro het certificaat en de sticker hiervoor. Binnenkort ontvangen alle leerlingen en leerkrachten op school een gadget van cc Het Bolwerk en na de paasvakantie zullen ze verwend worden met een extra culturele beleving op school zelf. Lees hierna het persbericht en ontdek enkele foto's. Bedankt aan alle enthousiaste leerkrachten die samen met ons de dag met cultuur kleuren! 

cultuurscholen 2019/2020

11 kleuter- en lagere scholen met een hart voor cultuur

Dit schooljaar schreven 11 van de 17 Vilvoordse basisscholen al hun klassen in voor een van de 16 schoolvoorstellingen. De directies van De Kastanjelaar, De Doening, ‘t Groentje, De Oase (stedelijke scholen), De Biekorf, De Lampion, Heilig-Hartschool, Klavertje Vier, Sint-Jozefsschool (vrije scholen), Kaleido en De Zwierezwaai (gemeenschapsonderwijs) ontvingen van Schepen voor cultuur Moad El Boudaati en Schepen voor onderwijs Jo De Ro het certificaat van ‘school met een hart voor cultuur’.

Cultuur voor iedereen

Stad Vilvoorde wil met het project ‘cultuur voor iedereen’ cultuurparticipatie stimuleren opdat de deelnemers aan culturele evenementen een afspiegeling zouden zijn van de Vilvoordse bevolking. Een erg jonge, superdiverse en snel groeiende bevolking. Daarom gaat er een bijzondere aandacht uit naar cultuurparticipatie van kinderen en jongeren die maatschappelijk kwetsbaar en/of van vreemde origine zijn.

Cultuur in schoolverband

Ook cc Het Bolwerk streeft naar ‘cultuur voor iedereen’ en wil met zijn aanbod en werking alle doelgroepen aantrekken. De schoolvoorstellingen spelen een belangrijke rol hierin. Heel wat kinderen en jongeren komen immers enkel of vooral via de school in contact met theater en cultuur in cultuurcentra.

School met een hart voor cultuur

Om scholen te stimuleren zich in te schrijven voor het schoolaanbod, werd dit label ‘school met een hart voor cultuur’ in het leven geroepen. Doelstelling hierbij is dat elke leerling die in Vilvoorde school loopt, op zijn minst één keer per schooljaar participeert aan één van de aangeboden kunstproducten.

Vilvoordse basisscholen die tijdens het schooljaar 2019/2020 met al hun klassen participeren aan een van de schoolvoorstellingen van het cultuurcentrum, worden hiervoor beloond:

 1. Label ‘school met een hart voor cultuur 2019-2020’              
   
 2. De leerlingen én leraren krijgen een verrassingsgadget met als thema “cultuur kleurt je dag”
  De leerlingen krijgen een trio-fluostift. De leraren krijgen een magneten fotohouder met als boodschap dat cc Het Bolwerk met cultuur de dag kleurt en dat de leerkrachten bedankt worden om mee deze boodschap te verspreiden.            

   
 3. Een creatief en participatief cultuurmoment in de school zelf       
  In samenwerking met de kunsteducatieve organisatie Artforum wordt een participatief project op school uitgewerkt rond graffiti. Doelstelling is om na de paasvakantie de kleuters en leerlingen creatief aan het werk te zetten en samen een blijvend ‘kunstwerk’ te maken.

Label ‘school met een hart voor cultuur’

De 11 scholen ontvingen een sticker en gepersonaliseerd certificaat met het logo van ‘school met een hart voor cultuur’. Deze items kunnen zij in de directie/lerarenkamer zetten en/of aan de ingang van hun gebouwen ophangen.

Enkele cijfers

In schooljaar 2019-2020 noteert cc Het Bolwerk in totaal 9 656 inschrijvingen uit het kleuter en lager onderwijs: 8 333 uit Vilvoordse scholen, 1 323 uit scholen van buiten Vilvoorde.

De inschrijvingen uit Vilvoordse scholen zijn terug te brengen tot 4 477 unieke leerlingen, die 1 of meerdere keren participeren. Deze 4 477 leerlingen impliceren 90,8% van het totaal aantal leerlingen dat dit schooljaar in Vilvoorde kleuter en lager onderwijs loopt.

Vorig schooljaar bereikten we 3 992 unieke leerlingen uit Vilvoorde, of 81% van het totaal aantal leerlingen. Er is dus opnieuw een mooie groei! 

Programmatie

Programmatie voor de scholen en specifieke doelgroepen: Elke Van Neyghem (cultuurfunctionaris)
Programmatie het regulier aanbod: Roel Van Tilborgh (cultuurfunctionaris)
Directeur: Andrea Fabre

Communicatie

Voor meer informatie of beeldmateriaal over de activiteiten van cc Het Bolwerk, contacteer Caroline Van Camp (stafmedewerker communicatie en onthaal) via 02 255 46 93 of caroline.van.camp [at] vilvoorde.be ().