Vilvoorde telt 9 cultuurscholen: kleuter- en lagere scholen met een hart voor cultuur

22 maart 2024

cc Het Bolwerk overhandigt de directies van 9 basisscholen uit Vilvoorde het certificaat van ‘school met een hart voor cultuur’. Deze scholen schreven al hun klassen in voor een schoolvoorstelling 2023/2024. cc Het Bolwerk beloont ze met een certificaat, een speelse verrassing voor iedere leerling en voor iedere leerkracht, en extra culturele beleving op school na de paasvakantie.

9 kleuter- en lagere scholen met een hart voor cultuur

Dit schooljaar schreven 9 van de 17 Vilvoordse basisscholen al hun klassen in voor een van de 16 activiteiten voor scholen.
De directies van de basisscholen de Zwierezwaai (gemeenschapsonderwijs), De Biekorf, De Knipoog, Heilig-Hart, Klavertje Vier (vrije scholen) en de stedelijke scholen De Groene Planeet, De Doening, De Kastanjelaar en ’t Groentje ontvingen van Schepen voor cultuur Moad El Boudaati en Schepen voor onderwijs Jo De Ro het certificaat van ‘school met een hart voor cultuur’.

Cultuur voor iedereen

Stad Vilvoorde wil met het project ‘cultuur voor iedereen’ de cultuurparticipatie via de scholen stimuleren. Onze Zennestad heeft een superdiverse en snel groeiende bevolking. Scholen en leerkrachten spelen een belangrijke rol als facilitator naar cultuur. Dit is zeker zo voor kinderen en jongeren die maatschappelijk kwetsbaar en/of van vreemde origine zijn.

Cultuur in schoolverband

cc Het Bolwerk streeft naar ‘cultuur voor iedereen’ en wil met zijn aanbod en werking alle doelgroepen aantrekken. De podiumvoorstellingen, films en expo’s voor scholen spelen hier een belangrijke rol in. Heel wat kinderen en jongeren komen immers enkel of vooral via de school in contact met theater en cultuur in cultuurcentra.

School met een hart voor cultuur

Om scholen te stimuleren zich in te schrijven voor het schoolaanbod werd in 2017 dit label ‘school met een hart voor cultuur’ in het leven geroepen. Doelstelling hierbij is dat elke leerling die in Vilvoorde school loopt, op zijn minst één keer per schooljaar participeert aan één van de aangeboden kunstproducten

Vilvoordse basisscholen die tijdens het schooljaar 2023/2024 met al hun klassen participeren worden hiervoor beloond:

  1. Label ‘school met een hart voor cultuur 2023-2024’
  2. De leerlingen én leraren ontvingen deze week een muzikaal gadget op school
  3. Een creatief en participatief cultuurmoment in de school zelf In het verleden hebben we creatieve momenten opgezet vanuit theater, circus … Dit seizoen, leggen we de focus op muziek. Elke klas van de 9 cultuurscholen krijgt een muzikale workshop van de vzw ‘muzische workshops’.
  • De kleuters maken tijdens een sessie muziekinitiatie kennis met de wondere wereld van muziek. Op een speelse manier worden de bouwstenen van muziek (tijk, klank en ritme) aangereikt.
  • De lagere school maakt kennis met de basisbeginselen van bodypercussie: klappen in je handen, knippen met de vingers, kletsen op verschillende lichaamsdelen. Ritme en beats op het eigen lichaam, tijd voor experiment!

Label ‘school met een hart voor cultuur’

De directies van 9 scholen ontvingen een gepersonaliseerd certificaat met het logo van ‘school met een hart voor cultuur’. Dit kunnen zij in de directie/lerarenkamer zetten en/of aan de ingang van hun gebouwen ophangen.

  • Reactie van Schepen voor o.a. jeugd en cultuur Moad El Boudaati

"Cultuur mag geen privilege zijn, het is een fundamenteel recht voor elk kind. Daarom ben ik verheugd te zien dat de basisscholen in Vilvoorde actief deelnemen aan het culturele aanbod van ons cultuurcentrum. Dit biedt leerlingen de unieke kans om te ontdekken wat cc Het Bolwerk te bieden heeft. Deze scholen, die cultuur omarmen, verdienen dan ook alle lof en aanmoediging voor hun inzet om cultuur toegankelijk te maken voor alle kinderen."

  • Reactie van Schepen voor o.a. (flankerend) onderwijs Jo De Ro

“Men kan moeilijk onderschatten hoe belangrijk het is dat alle kinderen met cultuur in contact komen via de scholen. Het feit dat negen scholen over de netten heen hieraan meewerken is dan ook toe te juichen. De samenwerking tussen stad, cultuurcentrum én scholen is een mooi voorbeeld van hoe samenwerken op stadsniveau een absolute meerwaarde is. Als schepen van onderwijs ben ik heel fier op het afgelegde parcours.”

Enkele cijfers

In het schooljaar 2023-2024 lopen er 5 400 leerlingen school in de Vilvoordse lagere scholen. cc Het Bolwerk noteerde in totaal 6 512 inschrijvingen uit het kleuter en lager onderwijs waarvan 6 013 uit Vilvoordse scholen en 499 uit scholen van buiten Vilvoorde.

De inschrijvingen uit Vilvoordse scholen zijn terug te brengen tot 4 030 unieke leerlingen die 1 of meerdere keren participeren. Deze leerlingen impliceren ruim 75% van het totaal aantal leerlingen dat dit schooljaar in Vilvoorde kleuter en lager onderwijs loopt.

cc Het Bolwerk heeft naast een programma voor de lagere scholen ook een aanbod voor het secundair onderwijs. Hier participeerden 3 200 leerlingen aan 6 verschillende producties.