Laika & hetpaleis

Vuur/toren (6+)

Laika & hetpaleis

Vuur/toren (6+)

Drie vuurtorenwachters houden een licht brandend in een toren. Aan de rand van de woeste oceaan, in weer en wind, werken ze met gevaar voor eigen leven. Alleen maar om anderen veilig thuis te brengen.

Maar wat als het licht sputtert en dooft? Wie loodst hen naar een veilige haven als de wereld hen vergeten is? Hoelang houd je het vuur brandend in je hart als iedereen je heeft verlaten?

‘Vuur/toren’ gaat over drie mensen die aan hun lot worden overgelaten en voor de rest van de wereld niet meer bestaan. Ze verliezen elkaar, zichzelf en de grond onder hun voeten tot iemand opduikt die hen in de armen sluit ...

Een visuele, dynamische, dansante en tragikomische voorstelling voor klein en groot.

door

Ephraïm Cielen, Boris Van Severen, Robbert Vervloet (spel), Michai Geyzen (concept/regie), Yoh Morishita (dans), Ephraïm Cielen (muziek)