Praktisch scholen

Praktische informatie voor scholen

Hierna vind je praktische informatie over de organisatie van schoolvoorstellingen in cc Het Bolwerk. 

vragen?

Heb je nog vragen of wensen bij het aanbod dat wij voor dit seizoen voorstellen? Ben je op zoek naar meer informatie over een specifieke productie?
Bel ons of stuur een mailjte naar cultuurfunctionaris Elke Van Neyghem (elke.van.neyghem [at] vilvoorde.be). Zij staat je graag te woord.

schrijf je leerlingen tijdig in

Vanaf 15 september kan dit via mail naar elke.van.neyghem [at] vilvoorde.be.

Schrijf snel in, want het aantal beschikbare plaatsen per voorstelling is beperkt. 

Na 21 september 2022 bezorgen we de schooldirectie een bevestigingsformulier. Hierop vind je een overzicht van alle inschrijvingen met de juiste data en uren waarop we je klas(sen) verwachten. De school krijgt dan de kans om de aantallen te wijzigen naar de reëel ingeschreven leerlingen en mogelijke v-pashouders.

Stuur ons uiterlijk op 26 september 2022 een ondertekend exemplaar terug. De aantallen vermeld op het bevestigingsbrief zijn de basis van de facturatie.

een goede voorbereiding staat garant voor een optimale beleving

Mogen we het belang van een goede voorbereiding benadrukken? Gaat het om een monoloog, klassieke muziek, dans of filmvoorstelling? Eén ding is zeker: leerlingen weten best waar ze aan toe zijn. Op die manier krijgen ze een extra impuls en bekijken ze het schouwburgbezoek niet als een uurtje ontspanning. 

Maak ze enthousiast door de voorstelling voor te bereiden: door erover te vertellen, er een activiteit rond te doen, het onderwerp van de voorstelling nader te bekijken. Bouw een zekere spanning op zodat leerlingen vol verwachting uitkijken naar hun bezoek aan het cultuurcentrum.

Op onze website vind je bij iedere voorstelling meer informatie: de traditionele tekst en foto maar ook eventuele promofilmpjes, lesmappen en recensies.

Lagere scholen kunnen ook gebruik maken van de online tool Voor de Show of de nieuwe projectwerking pARTkoer.

Enkele weken vóór de voorstelling versturen we een herinneringsmail aan de klasverantwoordelijke (indien e-adres werd doorgegeven) en het secretariaat van de school.

Ook ouders vernemen graag naar welke voorstelling hun kind gaat kijken. Gebruikt jouw school een elektronische agenda, digitaal leerplatform of e-nieuwsbrief? Vermeld dan deze voorstelling door de link te leggen naar het event op onze www.hetbolwerk.be. Aan de lagere school bezorgen we een flyertje, dat je kan afdrukken en meegeven met je leerlingen.

geniet ten volle van je bezoek in cc Het Bolwerk

Wees op tijd! De deuren van de schouwburg openen pas wanneer alle klassen aanwezig zijn. Om onze voorstellingen op tijd te laten beginnen, vragen we je om een kwartier vóór aanvang aanwezig te zijn.

Komen jullie met de bus? Weet dat die tot op ons plein kan rijden om de leerlingen veilig te laten uitstappen. Indien nodig kan hij daar tijdens de voorstelling blijven wachten.

Te laat? Geef onmiddellijk een seintje wanneer je vermoedt niet tijdig aan te komen (vb omwille van files): 02 255 46 90.

Meld je aan de balie om het exact aantal leerlingen, begeleiders en eventuele vrijetijdspashouders door te geven. Per school zal een verantwoordelijke leerkracht gevraagd worden de (al dan niet aangepaste) aanwezigheidslijst ‘voor gelezen en voor akkoord’ te ondertekenen. Deze lijst zal de basis vormen voor de facturatie. Na de voorstelling is er geen discussie meer mogelijk over het aantal leerlingen.

Vestiaire. Laat voor ieders veiligheid de jassen en boekentassen achter aan de vestiairerekken in de foyer.

In de schouwburg. Het personeel van cc Het Bolwerk zal de leerlingen hun plaatsen aanwijzen. De begeleidende leerkrachten nemen plaats bij hun leerlingen.  Wij dringen er op aan dat leerkrachten in geen geval achteraan of bij elkaar gaan zitten. Als leerkracht blijf je pedagogisch verantwoordelijk tijdens de voorstelling. Als je merkt dat leerlingen van je klas het goede verloop van een activiteit storen, grijp dan in. Eventueel kan je het haantje-de-voorste van de klas bij jou in de buurt zetten. 

Leerlingen mogen de zaal tijdens de voorstelling (in principe) niet verlaten. Drank, snoep, gsm en andere stoorzenders zijn verboden in de schouwburg.

Corona. In cc Het Bolwerk houden we ons aan alle protocollen omtrent corona. Afhankelijk van de situatie nemen we soms zelfs strengere maatregelingen (vb. geen vestiaire). Zo garanderen we jullie en je leerlingen een veilig bezoek. 

terug op school

We vonden de voorstelling … leuk, saai, moeilijk, herkenbaar, toegankelijk …

Laat ons weten wat jullie van de voorstelling vonden. Na de voorstelling bezorgen we een evaluatieformulier aan de klasverantwoordelijke en/of het secretariaat. Bedankt om dit door te sturen naar al de begeleiders zodat we zoveel mogelijk input ontvangen over ons aanbod en onze werking.

bedankt voor een vlotte administratieve opvolging en betaling

Voor een theatervoorstelling hanteren we volgende prijzen:
•    Kleuters en leerlingen lagere school: 6 euro
•    Leerlingen eerste graad secundair onderwijs: 6/7 euro
•    Leerlingen tweede graad secundair onderwijs: 7 euro
•    Leerlingen derde graad secundair onderwijs: 7/8 euro

Voor een actieve workshop in het lager onderwijs betalen leerlingen 6 euro.
Leerlingen lager onderwijs, die participeren aan een filmvoorstelling betalen 4 euro.
Begeleidende leerkrachten: gratis.
Houders van een vrijetijdspas betalen 50% van de prijs. 

Enkele dagen na de voorstelling krijgt de directie een betaalverzoek toegestuurd op basis van het aantal aanwezige leerlingen en v-pashouders dat op de dag van de voorstelling werd doorgegeven aan de balie. Dit aantal is bindend. Gebruik bij de overschrijving zeker de juiste gestructureerde mededeling en respecteer de vooropgestelde betaaltermijn.

opgelet!

Wanneer het aantal afwezige leerlingen meer dan 10% van het totaal aantal ingeschreven leerlingen bedraagt, rekenen wij ook de helft van de ont­brekende plaatsen aan. Wanneer de hele klas de dag zelf niet komt opdagen, zijn wij genoodzaakt het volledig verschuldigde bedrag aan te rekenen.

wat bij annulering?

Annuleren dient steeds schriftelijk te gebeuren. In elk geval zullen wij 50% van de gereserveerde plaatsen factureren. Bij annulering minder dan twee maanden vóór de voorstelling, factureren wij alle gereserveerde plaatsen.

Soms moeten ook wij om redenen buiten onze wil, een voorstelling afgelasten. In dat geval wordt de school zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Eventuele onkosten (bv. busvervoer) kunnen onmogelijk op cc Het Bolwerk verhaald worden.

Wanneer ingevolge overmacht, bijvoorbeeld door COVID-19, de school een voorstelling niet kan bijwonen, wordt er uiteraard niets aangerekend.

geniet van gratis transport dankzij dynamoOPWEG

Wij zijn een culturele bestemming binnen het subsidieprogramma dynamoOPWEG. Als je ons een bezoek wil brengen met je klas, kan je met dynamoOPWEG gratis gebruik maken van het aanbod van De Lijn. Je hebt recht op gratis vervoer met bus of tram, volgens de vaste dienst-regeling, tijdens de daluren en met maximum 30 personen. Registreer je op www.cultuurkuur.be en vraag online een vervoersbewijs aan. Meer informatie.

nog tal van andere voorstellingen

Graag eens op stap met de hele familie? Zin in een cultureel avondje uit? cc Het Bolwerk biedt een divers aanbod aan culturele activiteiten voor iedereen: overdag maar ook 's avonds, voor jong én oud, binnen en buiten onze muren. 

Bekijk het programma online, vraag onze seizoensbrochure of e-nieuwsbrief aan, en volg ons nieuws via Facebook of Instagram.

Van harte welkom!