pARTkoer

een kunsteducatief project voor het basisonderwijs

pARTkoer biedt aan de leerlingen van het basisonderwijs kunsttrajecten aan die opgebouwd zijn uit verdiepende kunsteducatieve elementen zoals een podiumvoorstelling, een workshop op school, een werkboekje en een kunstkoffer. Binnen ieder kunsttraject staat een muzische discipline centraal: dans, theater, STEAM, muziek, film & multimedia en beeldende kunst & architectuur.

Zo brengt pARTkoer cultuur tot IN de klas en verlaagt pARTkoer de drempel voor cultuurparticipatie door kinderen reeds op jonge leeftijd doorheen het volledige schooljaar onder te dompelen in een cultuurbad.

pARTkoer integreert cultuur op regelmatige basis in het onderwijstraject dat een leerling aflegt in het basisonderwijs. Het biedt 6 verschillende kunsttrajecten aan die gedurende het volledige schooljaar kunnen ingezet worden, telkens vertrekkende vanuit één muzische discipline: dans, muziek, theater, film & multimedia, STEAM, beeldende kunsten & architectuur.

Wat is pARTkoer concreet?

pARTkoer ontwikkelt 6 kunsttrajecten waarin telkens 1 muzische discipline centraal staat. Ieder kunsttraject beslaat een volledig schooljaar en omvat 4 vaste modules:

  1. Voorstelling in het cultuurhuis, gekoppeld aan de muzische discipline die centraal staat
  2. Workshop (100min) door een professioneel docent op school. Bekijk hier alvast een sfeerbeeld tijdens een theaterworkshop vorig schooljaar. 
  3. Doe-Denk-Ding: een kaftje met 10 kaarten (1 per maand) met telkens drie opdrachten: een ‘doeding’ voor in de klas, een ‘doeding’ voor thuis en een ‘denkding’. Korte, speelse activiteiten om het muzische maandelijks een plek te geven in de klas en thuis.
  4. Kunstkoffer met een gedetailleerde handleiding met opdrachtfiches en inspirerende materialen om de opdrachten te doen waarmee je als leerkracht aan de slag kan met je klas. Een instructievideo maakt je wegwijs. Open de koffer en verken op een speelse manier jouw muzische thema. Je kan als leerkracht zelf bepalen hoe lang en hoe intens je met de koffer werkt door verschillende opdrachten te combineren of tussendoor korte prikkelende activiteiten te plannen. Elke koffer is opgebouwd rond een aantal specifieke kunsteducatieve thema's.

Eén pARTkoertraject per leerjaar

Dit is het meest ideale parkoers 😉 Wens je liever deel te nemen aan een ander traject/voorstelling? Dit kan in de mate van het mogelijke. Bespreek het gerust met onze programmator. 

Facturatie

Voor dit kunsttraject ontvingen we subsidies van de Vlaamse overheid waardoor de kostprijs per leerling laag kan blijven: voor een volledig paRTkoer-traject betaal je € 13,00 per leerling.

Dit is € 6/leerling voor de voorstelling in het cultuurcentrum 
-> deze factuur ontvang je kort na de voorstelling. Zoals altijd houden we rekening met eventuele afwezige leerlingen (max. 10%).
en € 7/leerling voor de andere bouwstenen (Doe-Denk-Dingen, koffer en workshop)
-> deze factuur versturen we samen met de voorstellingsfactuur en wordt opgemaakt met het totaal aantal ingeschreven leerlingen (geen 10% regel) omdat het over een traject over het hele schooljaar gaat.

Voor meer info:

contacteer Elke Van Neyghem via 02 255 46 96 of elke.van.neyghem [at] vilvoorde.be.